Bartolomé Esteban Murillo, Narodzenie Jana Chrzciciela (Łk 1,57)(Sevilla, około 1660 roku), The Frick Collection
Święty Jan Chrzciciel, nazywany także w Kościołach wschodnich Janem Zwiastunem lub Prekursorem, jest prorokiem i świętym chrześcijańskim.

Był rówieśnikiem Jezusa Chrystusa i uważa się, że to on bezpośrednio przygotował świat na przyjęcie Mesjasza Jezusa; stąd określenie „Zwiastun” lub „Prekursor” (gr. Πρόδρομος).

Bezkompromisowe i zdecydowane nauczanie Jana Chrzciciela spowodowało opór ze strony Tetrarchy Galilei Heroda, który był upominany przez proroka za jego złe moralnie postępowanie. Z tego powodu został zabity przez ścięcie głowy.

Jan Chrzciciel, jako postać biblijna, uważany jest za proroka, który łączy dwa testamenty – Stary i Nowy. W Starym nazywany jest Prorokiem, w Nowym zaś Prekursorem lub Zwiastunem.